Jak to funguje?

Jak funguje solární elektrárna?

Solární elektrárny využívají sluneční energie k její přeměně v elektrickou. K jejímu získání se obvykle používá takzvaná přímá metoda pracující s polovodičovými fotovoltaickými panely. Se solární elektrárnou získáte významné snížení nákladů na odběr elektrické energie, sestavíme vám individuální návrh ekologického řešení na míru, které přispívá ke zvýšení kvality životního prostředí.

Dotace na fotovoltaické elektrárny

V rámci programu Nová zelená úsporám můžete na vaši fotovoltaickou elektrárnu dostat dotace ve výši až 155 000 Kč, ve vybraných krajích dokonce 170 000 Kč. Jedná se o 3. výzvu Nová zelená úsporám otevřenou do roku 2021. Podmínky pro zisk dotace jsou jednoduché. Stačí být vlastníkem nemovitosti, na kterou se bude Fotovoltaická elektrárna montovat a nemovitost musí být zkolaudovaná jako objekt k bydlení, nebo rodinný domek. Energie, kterou vaše fotovoltaika vyrobí, je primárně určená ke spotřebování ve vaší domácnosti.