Na co lze dotaci získat?

Jak funguje solární ohřev vody?

Základem celého systému jsou solární kolektory. Ty absorbují sluneční záření a přemění ho na tepelnou energii. Pomocí teplonosné látky (solární kapaliny) je tato energie za pomoci oběhového čerpadla v čerpadlové skupině vedena do zásobníku vody, kde dochází k předání tepelné energie ze solární kapaliny do topné (užitkové) vody.

Na co lze dotaci získat?

Cílem tohoto programu je snížit náklady spojené s ohřevem vody. Dotaci lze získat na solární termický systém na přípravu teplé užitkové vody a to ve výši 35 000 Kč a 50 000 Kč na solární termický systém na přípravu teplé užitkové vody a přitápění. Mimořádný dotační bonus ve výši 10 000 Kč pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny kotlíkových dotací.